Minor Design for Social Change at HKU

Note: since this project was done and executed in Dutch, this portfolio page will be in Dutch to maintain the quality and authenticity.

‘Brief aan de Aarde’

“Wij zullen de strijd aangaan met degenen die je schoonheid niet zien”  

“Arrogant om te denken dat jij een bezit kan zijn en dat we jou kunnen uitputten en zelfs vervuilen” 

“Er moet iets veranderen, om maar te kunnen spreken van een toekomst waarin wij beide nog bestaan, want het einde van jou betekent het einde van mij” 

De bovenstaande zinnen zijn quotes uit een aantal brieven die zijn geschreven m.b.t het project ‘Lieve Aarde,’

Dit project is tot stand gekomen binnen de minor ‘Design For Social Change’ aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ik heb tijdens dit project samengewerkt met Noeske Kaesler en Eva Dobber, deze informatie komt van onze gezamenlijke website: http://www.briefaandeaarde.ga De minor richt zich op ‘Social Design’ en heeft als doel het ontwerpen van een oplossing(-srichting) voor maatschappelijke uitdagingen.

Method

De methode die wordt gehanteerd bij deze minor is de ‘Frame Innovation’ methode van Kees Dorst. Deze methode bestaat uit negen stappen die op een vrije, creatieve manier worden doorlopen om tot een unieke ontwerprichting voor een probleem te komen. Aan de hand van deze methode is de vorm van het ontwerp niet vast, maar constant in ontwikkeling.

Illustratie van alle stappen die we tijdens het proces hebben doorlopen op volgorde van de onderzoek- methode Frame Innovation

Why

Opmerkelijk is dat de meeste mensen het een belangrijk onderwerp vinden, maar er ook makkelijk afstand van nemen. “Ik weet niet of wij er nou echt iets aan kunnen doen” en “het komt vast wel goed” zijn zinnen die regelmatig terug kwamen. Als het een stervend persoon zou zijn, zou je zoiets nooit zeggen dachten wij en dat is nou juist het probleem. Men gaat vaak pas over tot actie als het je persoonlijk raakt.  

Het doel is om bewustwording te creëren rondom de dringende gevolgen van de klimaatproblemen waarmee we steeds meer te maken hebben. Zo hopen we dat het probleem en de gevolgen ervan dichtbij komen, persoonlijk worden. Omdat nog zo weinig van ons verantwoordelijkheid voelen én nemen voor klimaatverandering.

Poster waarin we iemands zelfgeschreven brief aan de aarde combineren met zijn/haar pijnpunt, in dit geval het vergaan van de mooie natuur in koudere klimaten.

How

Om beter in kaart te kunnen brengen waar de pijnpunten zitten, waarom het zo lastig is om over dit onderwerp te praten bedachten we ‘Lieve Aarde,’. We vroegen verschillende mensen; kennissen, leraren, schrijvers, zorgverleners, weddingplanners, architecten, bedrijven en instellingen om een brief te schrijven aan de aarde en we zijn nog steeds bezig met het uitbreiden van deze verzameling.

What

De brief aan de aarde is de kans om te zeggen wat je wilt tegen de aarde, nu het nog kan, als je wist dat ze zou luisteren. Alles mag en niets is fout. Sommige mensen stellen vragen, sommige spreken waardering uit of zorgen, maar de meeste zeggen sorry. De brief mag handgeschreven of digitaal, met als enige voorwaarden dat je hem naar dit e-mail adres: briefaandeaarde@gmail.com stuurt.

De website
In deze video wordt een brief voorgelezen die is samengesteld uit alle brieven die we tot op het heden hebben ontvangen. Dit hebben we gedaan om zo de overeenkomsten te vinden tussen alle brieven en ze op een krachtige manier te presenteren.

%d bloggers liken dit: